Lektionsbesök

Det är längesedan jag bloggade här, det är så mycket enklare och snabbare att skriva i olika grupper på fb, insta och twitter i olika sammanhang. När jag nu däremot vill skriva ett längre inlägg och koppla lite bilder till texten känns detta som ett bättre forum. Det är nog så det även kommer att vara framöver. De lite längre eller mer omfattande inläggen får bli här på bloggen.

Dagens lektionsbesök i åk 7

Idag besökte jag en geografilektion för åk 7, läraren som undervisade denna lektion heter Anna Willford och det var den andra geografilektionen för dessa elever denna termin. Hälften ev eleverna i åk 7 har gått hos oss på Kringlaskolan hela sin skoltid och hälften började hos oss nu i åk 7. Det innebär att gruppen både är nya för varandra och nya för läraren.

Detta är ett så kallat planerat lektionsbesök så läraren vet om att jag skall komma, jag besöker alla lärare och det kan vara besök som läraren är förberedd på och det kan vara överraskningsbesök. Ibland tittar jag bara in korta stunder, kanske 10 min, något som jag kallar rond. Detta var dock som sagt att besök läraren visste om och jag stannade hela lektionen. Vid varje besök för jag anteckningar och läraren får sedan ett ”observationsprotokoll” efteråt som vi gemensamt reflekterar kring.

IMG_3765

Det är så bra för arbetsron och miljön i ett klassrum när lektionssalen är väl förberedd och eleverna möts av signaler på olika sätt om vad dagens lektion skall handla om. Att ha en tydlig rutin med ett schema eller en agenda över lektionen är också en viktig stödstruktur för elever i behov av särskilt stöd.

När första punkten är genomgång vet eleverna att det förväntas att de skall sätta sig ner och direkt komma till ro så läraren kan börja. De ser sedan vad som skall komma därnäst vilket gör att de slipper fundera på, oroa sig för eller börja ställa frågor om vad som kommer sen. I vissa klassrum, beroende på elevgrupp, förstärks detta med bildstöd och tidsangivelser.

Under genomgången är Anna noga med att berätta hur olika förkunskaper man har när det kommer till detta ämne. Hon visar på olika sätt att här är det naturligt att vi alla behöver olika stöd. Hon berättar att vissa kommer att ha svårt med detta område och att då får man helt enkelt fortsätta träna medan andra kommer att ha det lättare men att alla kommer att klara av det till slut. Det kommer hon se till. På olika sätt visar hon att de är ett team, hon och eleverna, att de behöver givetvis anstränga sig men att det är hennes ansvar att de skall få den hjälp de behöver för att nå målen. Genom att så tydligt visa på att det är helt naturligt att vi alla befinner oss på olika nivå bidrar det till vår vision att Kringlaskolan skall vara en plats där olikhet är norm. Det måste man ta ansvar för och belysa i både smått och stort.

IMG_3762

Övergången från den korta genomgången på ca 6 min är mycket smidig och avslutas med en enkel instruktion av nästa uppgift. I och med att genomgången är så kort får alla elever möjlighet att orka hålla fokus. Anna berättar också syftet med uppgiften och vilka kunskapskrav dagens lektion hänger samman med. När jag gör lektionsbesök har jag märkt en stor skillnad på vad som sker i en elevgrupp om de förstår varför (syfte) de skall göra en sak eller inte. De blir så mycket mer motiverade när de också vet målet med det hela och vi har sett en ökning av elever som tar mer ansvar för sitt eget lärande i strävan mot kunskapskraven. Anna berättar att hon kommer att gå runt och lyssna och finnas som stöd när eleverna jobbar.

Jag blir väldigt glad när jag ser att Anna verkligen lagt en låg tröskel så att alla elever skall komma över det första steget. Hon gör det dels genom att första uppgiften är relativt enkel och något de känner igen sen förut. Hon gör det också genom att sätta ihop grupper av elever som får arbeta tillsammans, på så sätt säkerställer hon att elever får möjlighet att stötta och lära av varandra. Att som lärare skapa en anda av högt i tak och att samtidigt lägga en låg tröskel gör att eleverna får hyfsat lätt att ”komma in”. Under tiden eleverna arbetar är Anna mycket aktiv i klassrummet. Hon går runt, lyssnar och leder eleverna framåt. Vårt grannland Finland har fått mycket positiv uppmärksamhet och många har visat intresse för att göra skolbesök där. Om du är en av dem så lade du säkert märke till att just denna del av lektionen är en sak som skiljer de finska skolorna från många av de svenska. Framförallt om man backar lite i tiden, i Finland är lärarna mer aktiva och de undervisar även när eleverna grupparbetar. Ju mer plats tankarna om formativ bedömning får i svensk skola så blir det också så att man ser mer och mer av detta i svenska klassrum.

IMG_3766

Nu är det dags för gemensam intro av kartboken och genom att dela upp dagens genomgång på detta vis i två delar ger Anna fler elever möjligheten att lyckas. Det blir på så vis två korta genomgångar istället för en lång. De får också prova det de fått lära sig steg för steg och på så vis blir det lättare att befästa kunskaperna/färdigheterna. Det blir också en variation på lektionerna vilket är en av de saker elever hos oss ofta nämner som en av de viktigaste sakerna med bra lektioner.

IMG_3768

Eleverna får sedan möjlighet att jobba vidare på egen hand utifrån ett arbetsblad som Anna satt ihop. För att lösa uppgifterna kan de ta hjälp av olika saker som ex en Atlas eller genom att söka i sin dator. Liksom vid grupparbetet går Anna runt och tittar hur det går, ställer lite frågor, leder dem framåt och utmanar de som behöver.

Kanske, troligen och förhoppningsvis ser du som lärare detta med att vara delaktig och undervisa även vid grupp- och eget arbete som något självklart men alla gör inte det. Det har funnits tillfällen när jag gjort lektionsbesök, både hos oss och på andra skolor, där lärare använder den tiden till ”eget” arbete som att rätta prov, läsa mail eller förbereda nästa lektion samt även i vissa fall har jag sett att man använt tiden till ”fritid eller rast” eller vad man skall kalla det när läraren väljer att ta fram mobilen och börja surfa, facebooka eller sms med vänner. Jo, det har hänt, men tack och lov är det otroligt sällsynt 🙂

IMG_3770

Liksom starten på en lektion är viktig så är slutet också viktigt. Anna talar om när det snart är slut på lektionen, när det sedan är dags talar hon tydligt om att ingen reser sig förrän hon pratat klart. Hon knyter ihop säcken för dagen, ger utrymme för frågor och ger en förhandsinfo om nästa lektion. Hon ber alla elever resa sig upp och ställa sig bakom stolen, när de står där tyst och lugnt berömmer hon dem genom att ge lite positiva reflektioner från dagens lektion och tackar dem för gott samarbete.

Slutligen säger läraren hej då och eleverna lämnar lektionen. Genom att verkligen ha eleverna i sin hand till sista sekund så skapar Anna inte bara ett lugnt avslut utan hon bäddar för en god miljö för lärande på tre sätt. Det ena att eleverna uppfattar att det är ordning och reda som gäller för studiero men också att Anna låter dem lämna rummet med positiv förstärkning som skapar en god känsla. Mår man bra i skolan är det lättare att ”slappna av” och vara schysst och även våga be om hjälp när man möter på svårigheter. Det är också bra för klimatet när elever är i en god stämning och lugnt lämnar ett klassrum mot när de ”rusar” ut eftersom det lättare blir trängsel och skuffanden. Det blir också lättare högljutt vilket kan vara mycket jobbigt för många elever i behov av särskilt stöd.

Som rektor är det så otroligt givande att göra lektionsbesök för att se elevernas lärande, för att uppleva den miljö vi erbjuder för lärande och även att se läraren i sin yrkesutövning. Vi har ju ett gemensamt ansvar för eleverna och det är mitt ansvar som rektor att se till att lärarna har rätt förutsättningar att se till elevernas behov så då är det ovärderligt att få förstahandsinformation om hur det ser ut. Det är också en av de absolut roligaste delarna av mitt jobb som pedagogisk ledare 🙂

Så här ser punkterna på vårt Observationsschema ut om någon är intresserad

Observationsprotokoll

Lektion:
Datum:
Pedagog:

Planerat         Oväntat           Rond

Fokusområde:   ___________________________________________________________________________________________

Vill du att jag skall observera något särskilt/fokus på något utvecklingsområde från tidigare besök

Planering/syfte och mål:   ____________________________________________________________________________________________

Antal elever i gruppen som riskerar F/- i ämnet, elever med x-tra anpassningar eller åp?

____________________________________________________________________________________________

Din egen reflektion

  • Gick det enligt planering?
  • Om inte vad var det som inte gick enligt plan?
  • Vad tror du det beror på?
  • Vad var du särskilt nöjd med?
  • Vad önskar du förbättra och varför?
  • Hur tänker du framåt, till nästa lektion/tillfälle?

Mina observationer

Tidspassning, förberedelse, starten, struktur, genomgång, övergångar, avslut:

Ledarskap, förhållningssätt, elevkontakt, kroppsspråk, mimik, positionering:

Klimat, elevinflytande, studiero, fysisk miljö:

Metodik, språkutvecklande arbetssätt, IKT, digitalisering, BFL/FB/SL:

EIBASS (elever i behov av särskilt stöd):

Utvecklingsområden, övrigt:

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s